Un vis devenit realitate! Alba continuă materializarea integrării latino-americane


un vis devenit realitateCaracas, 1 decembrie 2014 (RNV)

Alba s-a consolidat ca un proiect de complementaritate politică, socială şi economică. Odată cu obiectivul de integrare a ţărilor latino-americane şi cu lupta împotriva sărăciei şi a excluderii sociale, s-a născut, cu zece ani în urmă, Alianţa Bolivariană pentru Popoarele Americii Noastre (Alba).

Alba s-a consolidat treptat ca un proiect de complementaritate politică, socială şi economică, reprezentând viziunea solidară a integrării latino-americane, materializate prin semnarea de acorduri concrete de cooperare.

Între aspectele cele mai relevante, se poate evidenţia faptul că Alba:
– luptă împotriva sărăciei, a excluderii sociale şi indicilor înalţi de analfabetism
– sprijină drepturile omului, pe cele privind munca, ale femeii, apărarea mediului şi integrarea fizică
– a înfiinţat Banca Alba, care finanţează proiectele multinaţionale ale ţărilor membre
– luptă împotriva politicilor protecţioniste şi a ajutoarelor păguboase din partea ţărilor industrializate

O altă caracteristică a Alianţei o constituie aşa-numitele întreprinderi „Gran-nacionales” (Mari Întreprinderi Naţionale), ca o contrapondere la cele trans-naţionale. Ele există în domenii precum pescuitul (Transalba), mineritul, transporturile, telecomunicaţiile (Albatel) şi agricultura. S-au creat, de asemenea, întreprinderi ca Puertos del ALBA SA şi Alba de Nicaragua SA (Albanisa), întreprindere petrolieră mixtă între Nicaragua şi Venezuela.

În domeniul educaţiei, s-a reuşit eliminarea analfabetismului în Venezuela, Bolivia, Ecuador şi Nicaragua, prin metoda de alfabetizare cubaneză „Da, eu pot”.

Prin intermediul „Misiunilor Miracol” ale Alba, mai mult de două mii de persoane cu resurse reduse şi-au recăpătat vederea. Cooperarea economică între ţările membre Alba le-a permis garantarea suveranităţii alimentare, s-a oferit asistenţă medicală şi socială gratuită unui număr de 1.280.000 persoane cu invalidităţi din şase ţări membre Alba.

Totodată, au fost înfiinţate trei uzine generatoare de electricitate care garantează 60% din energia electrică din Haiti, producând astfel mai mult de 100 de locuri de muncă. Iniţiativa a început în anul 2007, iar în 2009 a devenit realitate construirea primei uzine, donate de Cuba şi Venezuela.

În Nicaragua, cu sprijinul Alba s-au construit uzine electrice, iar în prezent se ridică rafinăria „Visul Suprem al lui Bolívar”, un complex ce va permite acoperirea a 41% din cererea de petrol şi derivate a ţărilor din America Centrală.

Casele de Cultură ale Alba alcătuiesc o reţea de instituţii menite să îmbogăţească viaţa socială şi culturală, favorizând totodată exprimarea şi dezvoltarea ideilor şi creaţiei artistice şi literare a popoarelor noastre. Alt scop al Alba Cultural este să contribuie la unitatea intelectualilor, a instituţiilor de creaţie, a artiştilor şi a mişcărilor sociale din America Noastră.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets