Venezuela dă un exemplu hotărât de democraţie


precop-socialNueva Esparta, 7 noiembrie 2014 (MPPRE)

După trei zile de convorbiri şi dezbateri, Venezuela consideră încheiată reuniunea PreCop Ministerial pentru schimbările climaterice; o reuniune caracterizată prin prezenţa mişcărilor sociale şi a ONG-urilor care şi-au făcut auzită vocea alături de cea a guvernelor din lumea întreagă.

„Ne simţim mândri că Venezuela dă aceste exemple puternice de democraţie, am demonstrat că popoarele şi guvernele se pot aşeza la un dialog constructiv, spre a reuşi să conceapă o planetă mai bună”, a declarat Claudia Salerno, Înalt Comisar Prezidenţial pentru Schimbările Climaterice.

A mulţumit preşedintelui Republicii Bolivariene Venezuela, Nicolás Maduro Moros, şi ministrului Puterii Populare pentru Relaţii Externe, Rafael Ramirez Carreño, pentru sprijinul incondiţional oferit acestor iniţiative pornite din Venezuela noastră.

Cu deviza „Să schimbăm sistemul, nu clima”, pe care Hugo Chávez a preluat-o de la mişcările sociale din Copenhaga desfăşurate în timpul anului 2009, ia naştere această iniţiativă inovatoare care urmăreşte preluarea vocilor lumii în materie de schimbări climaterice şi aducerea lor în faţa instanţelor superioare.

Ca un antecedent, în luna iunie a acestui an, a avut loc în Nueva Esparta Reuniunea Pregătitoare a PreCop Social, un spaţiu în care aproape 500 de delegaţii au alcătuit un document – declaraţia din Margarita a mişcărilor sociale pentru Schimbările Climaterice – prin care cer dreptul la viaţă şi la salvarea speciei umane.

Cu ocazia de acum, PreCop Ministerial a reunit mişcări sociale şi guverne, astfel încât ambele părţi şi-au putut exprima mesajele, participând la un dialog respectuos. În acest context s-a dat citire unui document de 84 de paragrafe, rezultat în urma reuniunii: propuneri novatoare în legătură cu schimbările de perspectivă, mergând de la sfera macro la cea micro.

„Sperăm ca aceasta să fie prima din multele PreCop Social viitoare, ea reprezentând contribuţia Guvernului Bolivarian adusă lumii”, a subliniat Claudia Salerno.

În cursul dezbaterilor, mişcările sociale şi organizaţiile neguvernamentale au adunat o serie de mesaje şi de concluzii, îndreptate spre situarea vieţii omului deasupra capitalului. „Nu transnaţionalele vor salva lumea, ci popoarele şi nevoia de schimbare şi de transformare”, a declarat Claudia Salerno.

În această ordine de idei, una dintre concluzii constă în „recuperarea dreptului la viaţă, schimbarea conceptului de dezvoltare cu conceptul de trai bun, poziţionarea femeilor şi împuternicirea lor ca forţe implicate în schimbarea climaterică; recunoaşterea dreptului generaţiilor viitoare, folosirea educaţiei ca metodă de atenuare a schimbărilor climaterice, apărarea dreptului popoarelor indigene şi, în sfârşit – mesajul cel mai important transmis de popoarele lumii Naţiunilor Unite – crearea de spaţii pentru dezbateri Popor – Guvern, asemenea celui oferit de Venezuela.”

Delegaţiile prezente în patria lui Bolivar se întorc în ţările lor cu un mare cadou, acela de a se simţi implicate într-o unică raţiune, cea a Schimbărilor Climaterice, şi cu precedentul de a fi împărţit spaţiul şi vocea lor cu Organizaţia Naţiunilor Unite şi reprezentanţii diplomatici din lumea întreagă.

„Această experienţă a fost una micro, din macro-revoluţia care sperăm să fie exemplu, o nouă metodologie de lucru şi să constituie un prim pas în alimentarea sistemului luării de decizii la ONU”, a comentat Claudia Salerno.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets