Venezuela îşi asumă preşedinţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite


CSNUNew York, 29 ianuarie 2016 (Ministerul Puterii Populare pentru Relaţii Externe).

Începând cu 1 februarie, Venezuela prezidează Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, unicul organism al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) ale cărui decizii, conform Cartei organizaţiei,  sunt obligatoriu de dus la îndeplinire de către Statele membre.

Rafael Ramírez, Reprezentant Permanent al Venezuelei la Naţiunile Unite, va conduce pentru o lună activităţile derulate în cadrul acestui organism al Organizaţiei Naţiunilor Unite, însărcinat să vegheze la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, conform cu principiile de justiţie şi drept internaţional.

Aceasta este cea de a cincea ocazie în care ţara ocupă această poziţie în Consiliul de Securitate şi prima din cadrul Revoluţiei Bolivariene.

Graţie votului acordat de 181 de State membre, Venezuela s-a alăturat acestui corp al Naţiunilor Unite pentru o perioadă de doi ani, până la 31 decembrie 2016.

Venezuela, în calitate de membru al Consiliului de Securitate, a activat în spiritul principiilor solidarităţii, a non-ingerinţei în chestiunile interne ale Naţiunilor, al respectării suveranităţii şi a condamnat uzul violenţei pentru oprimarea popoarelor.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets