VENEZUELA RESPINGE CATEGORIC ÎNCĂLCAREA CARTEI OSA DE CĂTRE SECRETARUL GENERAL


REPUBLICA BOLIVARIANĂ VENEZUELA
MINISTERUL PUTERII POPULARE PENTRU
AFACERI EXTERNE
COMUNICAT

Republica Bolivariană Venezuela respinge categoric cererea înaintată de către Secretarul General al Organizației Statelor Americane (OSA), Luis Almagro, care are ca scop invocarea în mod fraudulos a articolului 20 din Carta Democratică Inter-americană.

Secretarul General încalcă ordinul legal și constituțional al Venezuelei, oferindu-și puteri supranaționale, și încălcând Carta OSA, în special articolul 118.

Venezuela denunță acțiunea care este in afara competenței sale cu exces de atribuții și abuz de putere a Dlui. Luis Almagro, în calitate de Secretar General al OSA, care împiedică funcționarea sa corespunzătoare, în conformitate cu articolul 116, contrar cu principiile și scopurile stabilite în Carta acestei organizații.

Luis Almagro a fost părtinitor, fără scrupule, fără etică, cu sectoarele de la lovitura de stat, violente și anti-democratice, care, cu sprijinul factorilor internaționali care interferează, promovează răsturnarea guvernului legitim și constituțional al Președintelui Nicolas Maduro.

Almagro este un actor de modelare remarcabil și sistematic, susținut de persoane false care se presupune că au ridicat Venezuela, de către puterile imperiale și operatorii lor locali, cu unicul scop de a justifica o intervenție străină, inclusiv cea militară, pentru a profita de imensele resurse naturale existente în Patria noastră.

Avertizăm lumea, că este din nou în curs de desfășurare o lovitură de Stat care urmărește să modifice voința suverană a poporului nostru.

Facem apel la popoarele și guvernele suverane, în special țările din Sud, pentru a condamna această nouă tentativă de a distruge democrația constituțională bolivariană și cuceririle sale, privind Drepturile Omului, inaugurate de către Conducătorul nostru Suprem Hugo Chavez, și să își facă expres sprijinul pentru poporul nostru în acest moment crucial în istorie pentru independență și libertate.

Venezuela este astăzi un exemplu de suveranitate și autodeterminare. Imperialiștii și agenții locali intenționează să dărâme acest zid impenetrabil de demnitate suverană, construit pe forța istorică de neînvins a Eliberatorilor noștri.

Cu Simon Bolivar, Tatăl Patriei, spunem:
“DRAGOSTEA PENTRU PATRIE VA ÎNVINGE”, 31 mai 2016

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets