Venezuela respinge decizia Consiliului Uniunii Europene care pretinde să impună sancțiuni poporului venezuelan

Venezuela respinge decizia Consiliului Uniunii Europene care pretinde să impună sancțiuni poporului venezuelan


Republica Bolivariană Venezuela respinge în mod hotărât decizia Consiliului Uniunii Europene care pretinde să impună sancțiuni ilegale, absurde și ineficiente împotriva Poporului Venezuelan. Încălcând în mod grosolan Dreptul Internațional, principiile sacre ale respectării suveranității, autodeterminării popoarelor și neamestecului în treburile interne ale statelor, prevăzute de Carta Națiunilor Unite, instituțiile europene își demonstrează lamentabila și rușinoasa subordonare față de rezoluțiile guvernului Statelor Unite. Urmând linia agresivă a comportamentului Washington-ului, Consiliul European își justifică acțiunile cu argumente preluate din documentele care impun sancțiuni împotriva Venezuelei și a poporului venezuelan, generate recent de administrația Trump.

Consiliul European urmărește totodată să convingă lumea asupra unui pretins consens între statele membre în vederea adoptării acestor măsuri ostile, deși, realitatea este că marile economii europene au exercitat presiuni importante asupra celorlalte guverne ale acestui bloc, dar și asupra propriilor instituții ale UE, revelând substanțialele inegalități și lipsa democrației interne în cadrul ”uniunii”.

Nu reprezintă o simplă coincidență adoptarea acestor acțiuni ofensive de către Consiliul Uniunii Europene în perioada premergătoare reactivării Mesei Dialogului Național în Republica Dominicană, anunțată atât de Executivul Național, cât și de opoziția venezuelană. Departe de a aduce concordie și pace în Venezuela, Uniunea Europeană a aprobat decizii ostile care generează doar eșecul Dialogului Național și urmăresc favorizarea celor care au generat violență politică, moarte și distrugere, ca mecanisme pentru a accede la putere pe căi neconstituționale. Se cuvine reamintit faptul că prin alegerea în mod democratic a Adunării Naționale Constituante, Venezuela a revenit la pacea politică și socială, recent și în absolută pace a avut loc alegerea Guvernatorilor statelor, iar pe data de 10 decembrie vor fi organizate alegeri municipale, ca parte a solidului calendar electoral al democrației venezuelane.

Este de remarcat faptul că aceste pretinse sancțiuni agresează nu numai Poporul venezuelan, ci și pe cei aproape un milion de europeni care au ales țara noastră drept cămin și care au suferit în mod direct șocurile violenței politice și economice generate de opoziție în lunile care au trecut. Uniunea Europeană stabilește totodată un precedent periculos în relațiile cu America Latină, arogându-și puterea de a sancționa o țară suverană, doar pentru faptul că modelul de democrație populară al acesteia nu se potrivește tiparelor elitiste și corporatiste ale regimurilor europene.

Popoarele lumii și Comunitatea Internațională trebuie să știe că prioritatea Venezuelei nu o constituie armele și nici echipamentele militare și că, în niciun caz, această ineficientă operațiune mediatică și politică nu ne afectează securitatea internă. Obiectivul Guvernului Bolivarian este de a menține pacea internă pe calea dialogului și de a căuta dezvoltarea prin justiție socială, depășind problemele actuale.

Spre deosebire de țările care integrează blocul european, nu căutăm să abatem atenția de la probleme prin atacarea altor națiuni. Consiliul European ar trebui să împiedice ca, așa cum a fost evidențiat în aceste zile, echipamentele de menținere a ordinii publice să fie utilizate în anumite state membre, prin cea mai atroce represiune politică, cu scopul de a împiedica dreptul sacru de a decide și de a organiza procese electorale în democrație și în pace.

Republica Bolivariană Venezuela își reafirmă irevocabilul caracter independent și suveran, și denunță aceste acte ostile în fața Comunității Internaționale. Nicio decizie a elitelor și birocrațiilor europene nu va reuși să înfrângă decizia suverană a poporului nostru de a fi liber. Guvernul Republicii Bolivariene Venezuela cere Uniunii Europene să-și înceteze acțiunile neprietenoase și să se distanțeze de agenda militaristă și intervenționistă a guvernului nord-american care a făcut atâta rău țării noastre, dar și lumii întregi. Reafirmăm faptul că Poporul venezuelan, fidel moștenirii sale libertare și apărător al propriei independențe, va rămâne ferm în fața oricărui atac sau a oricărei amenințări și că Guvernul Bolivarian al Venezuelei își rezervă dreptul de a lua decizii în diferite domenii, în vederea asigurării apărării păcii și suveranității naționale.

Caracas, 13 noiembrie 2017
Sursa: MPPRE 13.11.2017
http://mppre.gob.ve/?p=16584

Sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets