VENEZUELA RESPINGE LUAREA DE POZIȚIE A UNUI FUNCȚIONAR NORDAMERICAN, PRECUM ȘI ÎNCERCAREA DE INTERVENȚIE ÎN ȚARA NOASTRĂ


REPUBLICA BOLIVARIANĂ VENEZUELA
MINISTERUL PUTERII POPULARE
PENTRU RELAȚII EXTERNE

COMUNICAT

Republica Bolivariană Venezuela respinge în mod categoric luarea de poziție a Asistentului Secretarului de Stat al Statelor Unite pentru Afaceri din Emisfera Vestică, Francisco L. Palmieri, precum și încercarea sistematică și fără precedent a guvernului nordamerican de a interveni în Venezuela și de a institui tutela asupra Patriei noastre.

Sistemul de putere nordamerican recurge la luări de poziție frecvente și repetate, la sancțiuni unilaterale extrateritoriale, la finanțarea organizațiilor cu caracter terorist din Venezuela, la blocade financiare, la amenințări cu intervenții militare, inter alia, pentru a disimula un proces deschis de intervenție, caracterizat printr-un amestec grosolan și prin violarea Dreptului Internațional.

Numai în primele cinci luni ale acestui an am observat peste o sută cinci acțiuni și declarații ostile care, sprijinite pe supoziții false, încearcă să deformeze realitatea din Venezuela conform intereselor hegemonice pe care Statele Unite le au în regiune, cu scopul de a distruge pacea prin lovituri neconvenționale.

Finanțarea și sprijinul logistic acordate de Statele Unite grupurilor violente din Venezuela au stimulat o insurgență armată, la care răspunsul va consta în aplicarea legilor Republicii, în cadrul Statului de Drept venezuelan.

Președintele Nicolás Maduro a invocat puterea constituantă originară prin convocarea unei Adunări Naționale Constituante, pentru ca poporul, în calitate de subiect istoric, să direcționeze violența haotică manifestată de opoziție, prin intermediul votului universal, direct și secret, în apărarea păcii, democrației și suveranității în Venezuela.

Violența vandalică și extremă pe care noi venezuelanii o suferim astăzi constituie rezultatul deciziilor ostile și intervenționiste care au fost adoptate în sesiunea ilegală a Organizației Statelor Americane (OSA) din data de 3 aprilie, care a activat, prin stimularea directă a Departamentului de Stat Nordamerican, factorii cei mai violenți și antidemocratici din Venezuela și din regiune.

Republica Bolivariană Venezuela repudiază planul sordid și sinistru de intervenție și tutelă, condus de administrația Statelor Unite împreună cu factori de putere din respectiva țară, și deplânge faptul că noile autorități ale acesteia continuă să urmeze calea eșuată a epocii Bush și Obama, ignorând apelul guvernului venezuelan de a edifica relații diplomatice bazate pe respect și egalitate.

Caracas, 11 mai 2017
sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets