Venezuelenii comemorează Ziua Rezistenței Indigene


ziuarezistenteiindigeneCaracas, 13 octombrie 2014 (SIBCI)

Dumineca, 12 octombrie, prin arborarea Drapelului Național al Republicii Bolivariene Venezuela deasupra Panteonului Național din Caracas, au fost inițiate activitățile de comemorare a rezistenței populației noastre indigene împotriva dominației spaniole timp de mai bine de 500 de ani.

Ministra Puterii Populare pentru Populația Indigenă, Aloha Núñez, însoțită de viceministrul pentru Politică Internă din Ministerul Puterii Populare pentru Relații Interne, Justiție și Pace, José Vicente Rangel Avalos, de autorități ce fac parte din cabinetul executiv și de înalți reprezentanți ai Armatei, a fost însărcinată să primească Drapelul Național și să-l înmâneze pentru realizarea onorurilor de rigoare.

Vicepreședintele Executiv, Jorge Arreaza, a subliniat faptul că pe 12 octombrie anul acesta s-a creat Consiliul Prezidențial al Puterii Populare pentru Populațiile Indigene, care va avea același rang ca și Consiliul de Miniștri, și că întemeierea lui derivă din necesitatea integrării acestor comunități și a punerii în mișcare a programelor îndreptate spre întărirea bunăstării indigenilor, prin participarea lor protagonică. Arreaza a reamintit că populația indigenă a țării a reușit să redobândească spații grație Revoluției Bolivariene, cu sprijinul Comandantului Hugo Chávez, care s-a preocupat să facă tot mai vizibil acest sector al Venezuelei, ceea ce reprezintă un pionierat în materie de promovare a drepturilor popoarelor și comunităților indigene la participarea protagonică, dovada acestui fapt fiind spațiile politice câștigate de această populație în ultimii ani, care acum are reprezentanți ce îndeplinesc funcții de consilieri municipali, primari, deputați și miniștri. În 1999, prin promulgarea Constituției Republicii Bolivariene Venezuela, participarea activă a populațiilor indigene la politică și luarea de decizii pentru temele de interes național a devenit una dintre revendicările obținute.

În afară de aceasta, s-au creat instrumentele legale pentru protejarea drepturilor indigenilor, ca de exemplu Legea Organică a Populațiilor și Comunităților Indigene, Legea pentru Demarcarea Terenurilor și Habitatului Indigen și Legea pentru Limbi și Artizani Indigeni. Pe 13 octombrie anul acesta președintele Nicolás Maduro Moros a aprobat resurse financiare pentru inițierea a 396 de proiecte destinate deservirii integrale a păopulațiilor indigene și impulsionării dezvoltării socio-productive în comunitățile aborigene. Se vor construi, totodată, 5 mii de locuințe noi pentru populațiile și comunitățile indigene și se vor multiplica toate căile de acces aerian și acvatic, precum și satelital, în scopul lărgirii legăturilor între toate comunitățile autohtone, a afirmat președintele Maduro la instalarea Consiliui Prezidențial. Cu prilejul acestei date comemorative, Președintele a anunțat și crearea Institutului pentru Limbi, în vederea recâștigării limbilor indigene vorbite pe teritoriul țării.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets