Zona de Dezvoltare Strategică Naţională va stimula sectorul minier în Venezuela


zone_dezv_strategicaCaracas, 24 februarie 2016 (Agenţia Venezueleană de Ştiri).

Zona de Dezvoltare Strategică Naţională Arcul Minier Orinoco a fost inaugurată miercuri de către preşedintele Republicii Bolivariene Venezuela, Nicolás Maduro, cu scopul de a impulsiona sectorul minier şi, prin aceasta, a promova modelul productiv al ţării, care să substituie în mod progresiv schema dependentă de petrol impusă de către guvernele celei de-a IV-a Republici.

Acest decret prevede crearea condiţiilor şi stimulilor necesari pentru constituirea capacităţilor de bunuri şi servicii care să pună în mişcare explorarea şi exploatarea mineralelor existente acolo (aur, fier, diamante şi coltan) şi care să convină finalităţilor stabilite prin Planul Socialist de Dezvoltare Economică şi Socială a Naţiunii.

Pe durata unei întâlniri cu reprezentanţii a 150 de companii naţionale şi internaţionale din sectorul minier, ce  avut loc la sediul Băncii Centrale din Venezuela (BCV), în Caracas, Şeful Statului a subliniat că utilizarea întregului potenţial al acestei zone de cca 114 km2, ce ocupă mare parte din sudul ţării, trebuie să fie în acord cu conservarea mediului înconjurător şi cu o politică de bunăstare centrată pe fiinţa umană.

„Să nu se repete vechea schemă a dezvoltării miniere destructive”, a spus şi a reiterat că fiinţa umană, mediul natural şi bunăstarea ţării trebuie să fie axele centrale pentru dezvoltarea Arcului Minier Orinoco, care va cuprinde de la mineritul de amploare al companiilor naţionale şi străine de înaltă investiţie şi până la mineritul artizanal, agricultură, turism şi recreere.

În alocuţiunea sa, a pus în evidenţă faptul că prin dezvoltarea şi industrializarea mineritului se vor putea echilibra, de manieră progresivă, veniturile ţării ce contribuie la conservarea politicii de justiţie socială, implementată în ţară de 17 ani de către Revoluţia Bolivariană.

„Arcul minier Orinoco este o resursă magnifică şi extraordinară pe care o are Venezuela şi care acţionează astăzi ca o sursă de bogăţie pentru a echilibra veniturile, pentru a le diversifica şi pentru a înlocui petrolul ce a fost mereu singura sursă de valută”, s-a exprimat preşedintele.

Această iniţiativă pune în mişcare Motorul Minier, ce constituie unul dintre cele 14 motoare ale Agendei Economice Bolivariene, „prin care ne construim viitorul, înfruntând furtuna şi creând condiţii pentru o economie nouă, o economie puternică”, a adăugat Maduro.

Certificare şi investiţie

În cadrul activităţii de după-amiază – care a beneficiat de prezenţa ministrului pentru Petrol şi Minerit, Eulogio del Pino şi a preşedintelui Băncii Centrale din Venezuela, Nelsón Merentes— Şeful Statului a autorizat Planul de Cuantificare şi Certificare a Rezervelor principalelor minerale ce se găsesc în Arcul Minier Orinoco.

Planul se va executa conform Legii pentru Dezvoltare Productivă Minieră 2016-2018, ce rezervă Statului activităţile de explorare şi exploatare a aurului şi altor minerale strategice.

Din acest motiv, Preşedintele a parafat 3 acorduri cu companii internaţionale pentru cuantificarea şi certificarea rezervelor miniere de aur, coltan şi diamante conţinute în Arcul Minier Orinoco, „pentru a avea astfel bazele ce permit exploatarea minieră” şi pentru a promova dezvoltarea acestei zone.

Şeful Statului a explicat că această zonă se constituie din 4 blocuri de explorare şi exploatare: zona 1, de 24.717 Km2 întindere, ce are ca limită occidentală Râul Cuchivero, unde predomină coltanul şi diamantele; zona 2, 17.246 Km2, unde abundă mineralele nemetalifere şi aurul aluvionar; zona 3, ce începe de la Râul Aro până la limita estică a Arcului Minier, cu 29.730 Km2, unde predomină fierul şi bauxita; şi zona 4, în zona cunoscută drept Sierra de Imataca a Arcului Minier Orinoco.

Pentru a promova dezvoltarea acestor zone, Statul venezuelean a subscris la două acorduri cu Republica Populară Chineză, unul cu compania chineză China Camc Engeerering CO. LTD, ce va activa în zona 1, în timp ce cel de-al doilea s-a semnat cu compania Yakuang Group şi va include laboratoarele de explorare şi exploatare a aurului în zona 4.

De asemenea, s-a subscris un document cu o companie minieră din Republica Congo, ce va opera în zonele 1 şi 4.

În acelaşi cadru s-a semnat un memorandum de acord între Statul Venezuelean şi compania Gold Reservs din Canada, în vederea constituirii unei companii mixte ce va dezvolta activităţi de explorare şi exploatare a aurului şi altor minerale.

În această companie mixtă, Venezuela va avea o participare acţionară naţională de 55%, în timp ce consorţiul canadian va deţine restul de 45%.

Acest proiect implică investiţia a mai mult de 5 miliarde de dolari, într-o relaţie de tip câştig-câştig. Se prevede investirea a 2 miliarde de dolari pentru exploatarea minelor de aur; 2 miliarde de dolari în împrumuturi pentru ţară; precum şi resursele necesare punerii în funcţiune a companiei mixte.

La rândul său, ministrul Eulogio del Pino a evidenţiat că veniturile pe care le vor primi investitorii în Arcul Minier Orinoco vor fi conforme cu investiţia făcută.

Şeful Statului venezuelean a declarat că procesul de certificare va permite Venezuelei să se plaseze pe locul secund în rândul ţărilor cu cel mai mare număr de rezerve aurifere.

„În zona orientală a arcului minier avem rezerve dovedite de aur de 4.300 tone (…) Prin semnarea documentului cu care demarăm certificarea oficială, estimările experţilor spun că Venezuela s-ar putea situa la peste 7.000 tone, fiind a doua rezervă de aur din lume”, a indicat Maduro. Referitor la aceasta, preşedintele Corporaţiei Venezuelene pentru Minerit (CVM), José Khan, prezent de asemenea la eveniment, a subliniat că exploatarea mineralelor precum aurul va permite consolidarea poziţiei Venezuelei drept o ţară cu potenţial în materie auriferă, ce nu se limitează doar la extragerea resursei.

„Ceea ce facem este o propunere integrală, nu este doar a scoate aurul, este vorba de cum se transformă, cum se poate merge mai profund în acest lanţ al generării de valori, de cum se ajunge de la explorare, la extragere, trecând şi prin participarea tuturor acelor activităţi inerente şi coerente ale mineritului şi încheind cu procesul de transformare şi comercializare”, a explicat. De asemenea, a amintit că Executivul va lucra la crearea primului institut latinoamerican de formare a aurarilor şi bijutierilor, proces ce va demara în luna septembrie.

sursa: Ambasada Republicii Bolivariene Venezuela

Latest Tweets